تصاویر »

اجرای بتن غلطکی(Rcc) به عنوان لایه نهایی به جای آسفالت

اجرای بتن غلطکی(Rcc) به عنوان لایه نهایی به جای آسفالت

مدیر در 20 بهمن 1394 0

چگونگی ساخت جاده با استفاده از بتن غلطکی(Rcc) ، موارد کاربرد بتن غلطکی(Rcc) ، محاسن استفاده از بتن غلطکی(Rcc) به جای آسفالت ، بعضی پروژه های انجام شده در سطح کشور

بیشتر بخوانید »
طرح اختلاط مناسب تاثیرگذارترین عامل در دوام -کارایی و کیفیت بتن غلطکی

طرح اختلاط مناسب تاثیرگذارترین عامل در دوام -کارایی و کیفیت بتن غلطکی

مدیر در 22 آذر 1394 0

ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ بتن غلطکی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﺘﻦ ﻏﻠﺘﻜﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

بیشتر بخوانید »
برای اولین بار در جنوب کشور بتن غلطکی جایگزین آسفالت شد

برای اولین بار در جنوب کشور بتن غلطکی جایگزین آسفالت شد

مدیر در 11 آذر 1394 0

برای اولین بار در جنوب کشور با موفقیت کامل از بتن غلطکی در معابر شهر و جاده های دسترسی

بیشتر بخوانید »
در حال راه اندازی وب سایت

در حال راه اندازی وب سایت

مدیر در 25 خرداد 1394 1

سایت تخصصی بتن غلطکی کشور در حال راه اندازی می باشد

بیشتر بخوانید »