اجرای بتن غلطکی به جای آسفالت »

اجرای بتن غلطکی(Rcc) به عنوان لایه نهایی به جای آسفالت

اجرای بتن غلطکی(Rcc) به عنوان لایه نهایی به جای آسفالت

مدیر در 20 بهمن 1394 0

چگونگی ساخت جاده با استفاده از بتن غلطکی(Rcc) ، موارد کاربرد بتن غلطکی(Rcc) ، محاسن استفاده از بتن غلطکی(Rcc) به جای آسفالت ، بعضی پروژه های انجام شده در سطح کشور

بیشتر بخوانید »