نکات فنی و مهندسی در بتن غلطکی »

تذکر در رعایت نکات فنی و مهندسی در بتن غلطکی

تذکر در رعایت نکات فنی و مهندسی در بتن غلطکی

مدیر در 30 آذر 1394 0

به دلیل عدم رعایت نکات فنی -مهندسی توسط چند شرکت مجری بتن غلطکی در سطح کشور جدا توصیه میشود از سوابق اجرایی آن شرکت ها و همچنین حاصل کار بتن غلطکی آن پروژه

بیشتر بخوانید »