برای اولین بار در جنوب کشور بتن غلطکی جایگزین آسفالت شد

مدیر در 11 آذر 1394 0

شهرداری …… (واقع در استان فارس)برای اولین بار در جنوب کشور با موفقیت کامل از بتن غلطکی در معابر شهر و جاده های دسترسی خود استفاده کرد. هزینه های بالای آسفالت – روانی قیر در گرمای شدید- نشست و دیگر مشکلات فنی آسفالت باعث گردید شهردار پرتلاش این شهر جناب آقای مهندس رحیمی به فکر جایگزینی بتن غلطکی با آسفالت باشد لذا با همکاری ومشاوره این مجموعه و ارائه طرح اختلاط مناسب و آموزش روش صحیح اجرای بتن غلطکی به اجرای این روش مبادرت ورزیدند.

جنوب کشور بتن غلطکی جایگزین آسفالت

جنوب کشور بتن غلطکی جایگزین آسفالت جنوب کشور بتن غلطکی جایگزین آسفالت جنوب کشور بتن غلطکی جایگزین آسفالت

فرستادن دیدگاه »

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.