تذکر در رعایت نکات فنی و مهندسی در بتن غلطکی

مدیر در 30 آذر 1394 0
سایت تخصصی بتن غلطکی کشور

سایت تخصصی بتن غلطکی کشور

به دلیل عدم رعایت نکات فنی -مهندسی توسط چند شرکت مجری بتن غلطکی در سطح کشور جدا توصیه میشود از سوابق اجرایی آن شرکت ها و  همچنین حاصل کار بتن غلطکی آن پروژه ها بازدید به عمل آورید  تا نسبت به فنی بودن اجرای بتن غلطکی توسط  آن شرکت ها اطمینان حاصل فرمایید.

فرستادن دیدگاه »

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.